Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ18MV1/RNQ18MV19 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 24.000.000đ 26.731.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ21MV1/RNQ21MV19 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 28.600.000đ 32.200.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Dây FCNQ26MV1/RNQ26MV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Dây 30.000.000đ 35.381.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ26MV1/RNQ26MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 31.350.000đ 35.381.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 32.200.000đ 36.681.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ30MV1/BRC7F633F9 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 32.550.000đ 36.681.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ36MV1/RNQ36MV1/BRC7F633F9 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 36.800.000đ 41.864.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000 BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ36MV1/RNQ36MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000 BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 36.600.000đ 41.864.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.6000 BTU (FCNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ42MV1/RNQ42MY1/BRC7F633F9 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 42.6000 BTU (FCNQ42MV1/RNQ42MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 40.100.000đ 45.908.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000 BTU (FCNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000 BTU (FCNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 43.500.000đ 50.129.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 47.800BTU (FCF140CVM/RZF140CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF140CVM/RZF140CVM Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 47.800BTU (FCF140CVM/RZF140CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 49.650.000đ 58.992.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều  Inverter 42.700BTU (FCF125CVM/RZF125CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF125CVM/RZF125CYM Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 42.700BTU (FCF125CVM/RZF125CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 47.400.000đ 57.240.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FCF140CVM/RZF140CYM)  Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF140CVM/RZF140CYM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FCF140CVM/RZF140CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 52.250.000đ 62.167.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  42.700 BTU (FCF125CVM/RZF125CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF125CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (FCF125CVM/RZF125CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 45.000.000đ 54.320.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều  34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF100CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 43.550.000đ 52.607.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF100CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 41.350.000đ 49.937.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF71CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 33.900.000đ 44.317.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF71CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 34.900.000đ 42.233.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  20.500 BTU (FCF60CVM/RZF60CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF60CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FCF60CVM/RZF60CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 33.500.000đ 40.579.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCF50CVM/RZF50CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) FCF50CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCF50CVM/RZF50CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 27.150.000đ 32.832.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCQ50KAVEA/RZQS50AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCQ50KAVEA/RZQS50AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) 31.900.000đ 37.643.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 20.500 BTU (FCQ60KAVEA/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 20.500 BTU (FCQ60KAVEA/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) 39.100.000đ 46.375.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FCQ71KAVEA/RZQ71LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) FCQ71KAVEA/RZQ71LV1/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FCQ71KAVEA/RZQ71LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) 40.150.000đ 47.522.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) FCQ100KAVEA/RZQ100LV1/BRC7F634F9 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) 46.350.000đ 55.009.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Dòng Máy
ĐẶC ĐIỂM
LOẠI ĐIỀU HÒA
GAS
Công Suất
Công Suất

Điều hòa âm trần Cassette Daikin chính hãng tại Sandienmayonline.vn Hãy đến với chúng tôi khi có nhu cầu để được tư vấn chọn lựa nhanh nhất. Hotline: 0898.257.368


Sản phẩm đã xem