Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Dây Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Dây 30.000.000đ 35.381.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) Daikin FCQ100KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) 45.550.000đ 55.009.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ30MV1/BRC7F633F9 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 32.550.000đ 36.681.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Dây (BRC1C61+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ30MV1/ BRC1C61 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 30.000 BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) Điều Khiển Dây (BRC1C61+BYCP125K-W18) 31.350.000đ 36.681.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 18.000BTU (FCNQ18MV1/RNQ18MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 24.000.000đ 26.731.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FCNQ21MV1/RNQ21MV19) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 28.600.000đ 32.200.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FCNQ26MV1/RNQ26MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 31.350.000đ 35.381.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000 BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 36.000 BTU (FCNQ36MV1/RNQ36MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 36.600.000đ 41.864.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000 BTU (FCNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều 48.000 BTU (FCNQ48MV1/RNQ48MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F633F9+BYCP125K-W18) 43.500.000đ 50.129.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  42.700 BTU (FCF125CVM/RZF125CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF125CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 42.700 BTU (FCF125CVM/RZF125CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 45.000.000đ 54.320.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều  34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF100CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 43.550.000đ 52.607.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF100CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZF100CVM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 41.350.000đ 49.937.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF71CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CYM) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 33.900.000đ 44.317.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF71CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 24.400 BTU (FCF71CVM/RZF71CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 34.900.000đ 42.233.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter  20.500 BTU (FCF60CVM/RZF60CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF60CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FCF60CVM/RZF60CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 33.500.000đ 40.579.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCF50CVM/RZF50CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF50CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCF50CVM/RZF50CV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 27.150.000đ 32.832.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCQ50KAVEA/RZQS50AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) Daikin FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FCQ50KAVEA/RZQS50AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC7F634F9+BYCP125K-W18) 31.900.000đ 37.643.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF) Daikin FCF100CVM/RZA100BV2V Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCF100CVM/RZA100BV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC7M634F+BYCQ125EAF) 45.550.000đ 54.022.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FCF71CVM/RZA71BV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) Daikin FCF71CVM/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FCF71CVM/RZA71BV2V) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCQ125EAF) 38.350.000đ 46.402.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Dây (BRC1E63+ BYCP125K-W18) Daikin FCQ140KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 46.400BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Dây (BRC1E63+ BYCP125K-W18) 55.200.000đ 66.620.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 46.400 BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+ BYCP125K-W18) Daikin FCQ140KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 46.400 BTU (FCQ140KAVEA/RZQ140LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+ BYCP125K-W18) 53.900.000đ 65.024.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) Daikin FCQ125KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) 50.900.000đ 61.427.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) Daikin FCQ125KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FCQ125KAVEA/RZQ125LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) 49.600.000đ 59.861.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) Daikin FCQ100KAVEA/BRC1E63 Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FCQ100KAVEA/RZQ100LV1) Điều Khiển Dây (BRC1E63+BYCP125K-W18) 45.550.000đ 55.009.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Dòng Máy
Mức Giá
Inverter - Tiết Kiệm Điện
Có Sưởi Ấm
Loại Gas
Công Suất

Điều hòa âm trần Cassette Daikin chính hãng tại Sandienmayonline.vn Hãy đến với chúng tôi khi có nhu cầu để được tư vấn chọn lựa nhanh nhất. Hotline: 0898.257.368


Sản phẩm đã xem