Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDT125CR-S5/FDC125CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDT125CR-S5/FDC125CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) 37.850.000đ 45.610.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU (FDT100CR-S5/FDC100CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) FDT100CR-S5/FDC100CR-S5/T-PSN-3BW-E Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU (FDT100CR-S5/FDC100CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) 34.650.000đ 41.780.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDT71CR-S5/FDC71CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) FDT71CR-S5/FDC71CR-S5/T-PSN-3BW-E Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDT71CR-S5/FDC71CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) 26.650.000đ 32.100.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU (FDT50CR-S5/FDC50CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU (FDT50CR-S5/FDC50CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSN-3BW-E) 21.450.000đ 25.860.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDT/FDC125CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E525CR-S5) FDT/FDC125CR-S5/T-PSA-3BW-E Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU (FDT/FDC125CR-S5) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E525CR-S5) 38.270.000đ 46.110.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000BTU (FDT100CR-S5/FDC100CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) FDT100CR-S5/FDC100CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000BTU (FDT100CR-S5/FDC100CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) 35.100.000đ 42.280.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDT71CR-S5/FDC71CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) FDT71CR-S5/FDC71CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU (FDT71CR-S5/FDC71CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) 27.050.000đ 32.600.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000BTU (FDT50CR-S5/FDC50CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) FDT50CR-S5/FDC50CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000BTU (FDT50CR-S5/FDC50CR-S5) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5 + SC-BIKN) 21.880.000đ 26.360.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000 BTU (FDT140VG/FDC140VN) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) FDT140VG/FDC140VN/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000 BTU (FDT140VG/FDC140VN) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) 58.450.000đ 66.400.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000BTU (FDT140VG/FDC140VN) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) FDT140VG/FDC140VN Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000BTU (FDT140VG/FDC140VN) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) 58.150.000đ 66.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000 BTU (FDT140VG/FDC140VS) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) FDT140VG/FDC140VS/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000 BTU (FDT140VG/FDC140VS) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) 62.300.000đ 70.800.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000BTU (FDT140VG/FDC140VS) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) FDT140VG/FDC140VS Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 47.000BTU (FDT140VG/FDC140VS) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) 62.050.000đ 70.500.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VN) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) FDT125VG/FDC125VN/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VN) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) 55.700.000đ 65.350.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VN) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) FDT125VG/FDC125VN Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VN) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) 55.450.000đ 63.050.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000 BTU (FDT125VG/FDC125VS) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) FDT125VG/FDC125VS/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000 BTU (FDT125VG/FDC125VS) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) 59.150.000đ 67.250.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VS) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RCN-T-36W-E) FDT125VG/FDC125VS Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 42.000BTU (FDT125VG/FDC125VS) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RCN-T-36W-E) 58.900.000đ 66.950.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 34.000 BTU (FDT100VG/FDC100VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) FDT100VG/FDC100VNP/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 34.000 BTU (FDT100VG/FDC100VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) 44.500.000đ 55.600.000đ (-20%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 34.000BTU (FDT100VG/FDC100VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) FDT100VG/FDC100VNP Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 34.000BTU (FDT100VG/FDC100VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) 44.250.000đ 50.300.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 30.000 BTU (FDT100VG/FDC90VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) FDT100VG/FDC90VNP/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 30.000 BTU (FDT100VG/FDC90VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5) 40.450.000đ 46.000.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 30.000 BTU (FDT100VG/FDC90VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RCN-T-36W-E) FDT100VG/FDC90VNP Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 30.000 BTU (FDT100VG/FDC90VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-3BW-E/RCN-T-36W-E) 40.200.000đ 45.700.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) FDT71VG/FDC71VNP/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNP) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) 32.350.000đ 36.800.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) FDT71VG/FDC71VNP Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNP) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) 32.100.000đ 36.500.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNX) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) FDT71VG/FDC71VNX/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNX) Điều Khiển Dây (T-PSA-5AW-E/RC-E5) 39.050.000đ 44.400.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter  24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNX) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) FDT71VG/FDC71VNX Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 2 Chiều Inverter 24.000BTU (FDT71VG/FDC71VNX) Điều Khiển Không Dây (T-PSA-5AW-E/RCN-T-5AW-E2) 38.750.000đ 44.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Dòng Máy
ĐẶC ĐIỂM
LOẠI ĐIỀU HÒA
GAS
Công Suất
Công Suất

Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi Heavy chính hãng tại Sandienmayonline.vn Hãy đến với chúng tôi khi có nhu cầu để được tư vấn chọn lựa nhanh nhất. Hotline: 0898.257.368


Sản phẩm đã xem