Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Liên hệ
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 24.000 BTU (CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 24.000 BTU (CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Liên hệ
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18000 BTU (S-18PU1H5/U-18PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-18PU1H5/U-18PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18000 BTU (S-18PU1H5/U-18PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 21.100.000đ 23.000.000đ (-9%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 22000 BTU (S-22PU1H5/U-22PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-22PU1H5/U-22PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 22000 BTU (S-22PU1H5/U-22PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 23.450.000đ 25.000.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5/U-25PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-25PU1H5/U-25PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5/U-25PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 25.250.000đ 28.000.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PU1H5/S-28PU1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-28PU1H5/S-28PU1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PU1H5/S-28PU1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 29.550.000đ 31.500.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-30PU1H5/U-30PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 31.100.000đ 33.200.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-30PU1H5/U-30PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 31.100.000đ 33.200.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 40.000 BTU (S-40PU1H5/U-40PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-40PU1H5/U-40PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 40.000 BTU (S-40PU1H5/U-40PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 33.150.000đ 34.200.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 45.000 BTU (S-45PU1H5/U-45PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-45PU1H5/U-45PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 45.000 BTU (S-45PU1H5/U-45PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 34.950.000đ 36.000.000đ (-3%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500 BTU (S-50PU1H5/U-50PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) S-50PU1H5/U-50PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500 BTU (S-50PU1H5/U-50PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 39.550.000đ 41.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 16.000 BTU (CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 16.000 BTU (CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) 26.950.000đ 28.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 19.400 BTU (CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 19.400 BTU (CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) 32.500.000đ 34.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) 23.500.000đ 25.000.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) 29.500.000đ 31.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8) S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8) 32.450.000đ 34.900.000đ (-8%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8) S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8) 33.800.000đ 35.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 34.000 BTU (34PU2H5-8/U-34PS2H5-8) S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 34.000 BTU (34PU2H5-8/U-34PS2H5-8) 36.800.000đ 38.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 43.000 BTU (43PU2H5-8/U-43PS2H5-8) S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 43.000 BTU (43PU2H5-8/U-43PS2H5-8) 36.800.000đ 38.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 48.000 BTU (48PU2H5-8/U-48PS2H5-8) S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 48.000 BTU (48PU2H5-8/U-48PS2H5-8) 43.900.000đ 46.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Công Suất
Dòng Máy
ĐẶC ĐIỂM
LOẠI ĐIỀU HÒA
GAS

Sản phẩm đã xem