Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 22.500 BTU (S-22PF1H5/U-22PV1H5) S-22PF1H5/U-22PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 22.500 BTU (S-22PF1H5/U-22PV1H5) 22.450.000đ 24.000.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PF1H5/U-28PV1H5) S-28PF1H5/U-28PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PF1H5/U-28PV1H5) 27.200.000đ 28.900.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 35.000BTU (S-35PF1H5/U-35PV1H8) S-35PF1H5/U-35PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 35.000BTU (S-35PF1H5/U-35PV1H8) 30.550.000đ 32.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 42.500BTU (S-45PF1H5/U-45PV1H8) S-45PF1H5/U-45PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 42.500BTU (S-45PF1H5/U-45PV1H8) 31.350.000đ 33.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 51.000 BTU (S-55PF1H5/U-55PV1H8) S-55PF1H5/U-55PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 51.000 BTU (S-55PF1H5/U-55PV1H8) 37.450.000đ 39.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic  1 Chiều Inverter 17.100BTU (2.0HP) S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8 S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 17.100BTU (2.0HP) S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8 22.550.000đ 25.000.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic  1 Chiều Inverter 21.000BTU (2.5HP) S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8 S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 21.000BTU (2.5HP) S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8 28.200.000đ 31.000.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 24.000BTU (2.5HP) S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8 S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 24.000BTU (2.5HP) S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8 29.350.000đ 31.500.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 30.000BTU (3.0HP) S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8 S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 30.000BTU (3.0HP) S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8 32.300.000đ 34.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 34.000BTU (3.5HP) S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8 S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 34.000BTU (3.5HP) S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8 35.300.000đ 37.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 43.000BTU (4.5HP) S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8 S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 43.000BTU (4.5HP) S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8 35.300.000đ 37.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 48.000BTU (5.0HP) S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8 S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều Inverter 48.000BTU (5.0HP) S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8 42.300.000đ 45.000.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Công Suất
Dòng Máy
ĐẶC ĐIỂM
LOẠI ĐIỀU HÒA
GAS

Sản phẩm đã xem