Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Panasonic CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CS-PC18DB4H/CU-PC18DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Liên hệ
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 24.000 BTU (CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Panasonic CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 24.000 BTU (CS-PC24DB4H/CU-PC24DB4H) Mặt Nạ (CZ-BT20H) Liên hệ
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (S-18PU1H5/U-18PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (S-18PU1H5/U-18PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 21.100.000đ 23.000.000đ (-9%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 22.000 BTU (S-22PU1H5/U-22PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 22.000 BTU (S-22PU1H5/U-22PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 23.450.000đ 25.000.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5/U-25PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 25.000 BTU (S-25PU1H5/U-25PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 25.250.000đ 28.000.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PU1H5/S-28PU1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-28PU1H5/S-28PU1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PU1H5/S-28PU1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 29.550.000đ 31.500.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H5) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 31.100.000đ 33.200.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU1H5/U-30PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 31.100.000đ 33.200.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 40.000 BTU (S-40PU1H5/U-40PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 40.000 BTU (S-40PU1H5/U-40PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 33.150.000đ 34.200.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 45.000 BTU (S-45PU1H5/U-45PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 45.000 BTU (S-45PU1H5/U-45PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 34.950.000đ 36.000.000đ (-3%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500 BTU (S-50PU1H5/U-50PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic 1 Chiều 48.500 BTU (S-50PU1H5/U-50PV1H8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013U) 39.550.000đ 41.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 16.000 BTU (CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) Panasonic CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 16.000 BTU (CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) 26.950.000đ 28.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 19.400 BTU (CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) Panasonic CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 19.400 BTU (CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ) Mặt Nạ (CZ-BT20E) 32.500.000đ 34.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100 BTU (S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) 23.500.000đ 25.000.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) Panasonic S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 20.500 BTU (S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8) Điều Khiển Không Dây (CZ-RL013UH) 29.500.000đ 31.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 43.000 BTU (43PU2H5-8/U-43PS2H5-8) Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 43.000 BTU (43PU2H5-8/U-43PS2H5-8) 36.800.000đ 38.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 48.000 BTU (48PU2H5-8/U-48PS2H5-8) Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 48.000 BTU (48PU2H5-8/U-48PS2H5-8) 43.900.000đ 46.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 34.000 BTU (34PU2H5-8/U-34PS2H5-8) Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 34.000 BTU (34PU2H5-8/U-34PS2H5-8) 36.800.000đ 38.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8) Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 30.000 BTU (S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8) 33.800.000đ 35.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 24.00 BTU (S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8) Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 Điều Hòa Âm Trần Cassette Panasonic Inverter 1 Chiều 24.00 BTU (S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8) 32.450.000đ 34.900.000đ (-8%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Bán chạy
Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều  28000 BTU (CC-28TL22 ) Casper CC-28TL22 Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 28000 BTU (CC-28TL22 ) 20.500.000đ 22.900.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Bán chạy
Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều  36000 BTU (CC-36TL22 ) Casper CC-36TL22 Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 36000 BTU (CC-36TL22 ) 24.000.000đ 26.200.000đ (-9%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Bán chạy
Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 50.000 BTU (CC-50TL22 ) Casper CC-50TL22 Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 50.000 BTU (CC-50TL22 ) 31.500.000đ 35.500.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Bán chạy
Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 18.000 BTU (CC-18TL22) Casper 0 Điều Hòa Âm Trần Cassette Casper 1 Chiều 18.000 BTU (CC-18TL22) 15.150.000đ 16.900.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Dòng Máy
Mức Giá
Inverter - Tiết Kiệm Điện
Có Sưởi Ấm
Loại Gas
Công Suất

Điều hòa âm trần Cassette chính hãng tại Sandienmayonline.vn Hãy đến với chúng tôi khi có nhu cầu để được tư vấn chọn lựa nhanh nhất. Hotline: 1900.8888.96(Bán buôn- bán lẻ), 024.224.555.77(Dự án)


Sản phẩm đã xem