Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V) Daikin FFA50RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V) 11.000.000đ 12.800.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V) Daikin FFA60RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V) 12.850.000đ 14.950.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 28.000 BTU (4MXM80RVMV) Daikin 4MXM80RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 28.000 BTU (4MXM80RVMV) 35.900.000đ 42.600.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (4MXM68RVMV) Daikin 4MXM68RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (4MXM68RVMV) 30.900.000đ 36.500.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV) Daikin 5MXM100RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV) 43.500.000đ 52.200.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV ) Daikin CDXM71RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CDXM71RVMV ) 1.110.000đ 12.700.000đ (-92%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CDXM60RVMV) Daikin CDXM60RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CDXM60RVMV) 10.600.000đ 12.200.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV) Daikin CDXM50RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (CDXM50RVMV) 9.900.000đ 11.400.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh GiấuTrần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV) Daikin CDXM35RVMV Dàn Lạnh GiấuTrần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV) 7.950.000đ 9.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV) Daikin CDXM25RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV) 7.500.000đ 8.600.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU CDXP35RVMV Daikin CDXP35RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU CDXP35RVMV 7.900.000đ 9.100.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV ) Daikin CDXP25RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV ) 7.500.000đ 8.600.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV) Daikin CTXM35RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV) 4.750.000đ 56.000.000đ (-92%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV) Daikin CTXM25RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV) 4.450.000đ 5.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV) Daikin 3MXM52RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV) 25.550.000đ 29.800.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CTKM71RVMV) Daikin CTKM71RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CTKM71RVMV) 8.400.000đ 9.700.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (CTKM60RVMV) Daikin CTKM60RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (CTKM60RVMV) 8.200.000đ 9.500.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CTKM50RVMV) Daikin CTKM50RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CTKM50RVMV) 6.600.000đ 9.500.000đ (-31%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CTKM35RVMV) Daikin CTKM35RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CTKM35RVMV) 4.200.000đ 4.800.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin  Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CTKM25RVMV) Daikin CTKM25RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CTKM25RVMV) 3.900.000đ 4.400.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV) Daikin 5MKM100RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều 34.000 BTU (5MKM100RVMV) Liên hệ
Miễn phí vận chyển tại nội thành hà nội.
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 27.000 BTU (4MKM80RVMV) Daikin 4MKM80RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 27.000 BTU (4MKM80RVMV) 33.350.000đ 39.000.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (4MKM68RVMV) Daikin 4MKM68RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (4MKM68RVMV) 28.650.000đ 33.400.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (3MKM52RVMV) Daikin Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (3MKM52RVMV) Liên hệ
Miễn phí vận chuyển nội thành hà nội.
Thương hiệu
Hãng
Dàn
Loại Mặt Lạnh
Công suất
Có sưởi ấm

Hiện nay Công ty Cổ phần GreenAir Việt Nam nhập khẩu và bán ra thị trường những sản phẩm điều hòa Multi Daikin chất lượng tốt nhất, chính hãng, 100% bảo hành dài hạn đem niềm tin đến với người tiêu dùng an tâm về sản phẩm. Tell: 0898.257.368


Sản phẩm đã xem