Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (4MKM68RVMV) 4MKM68RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (4MKM68RVMV) 28.650.000đ 33.400.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 27.000 BTU (4MKM80RVMV) 4MKM80RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 27.000 BTU (4MKM80RVMV) 33.350.000đ 39.000.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV) 3MXM52RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (3MXM52RVMV) 25.550.000đ 29.800.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (4MXM68RVMV) 4MXM68RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (4MXM68RVMV) 30.900.000đ 36.500.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 28.000 BTU (4MXM80RVMV) 4MXM80RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 28.000 BTU (4MXM80RVMV) 35.900.000đ 42.600.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV) 5MXM100RVMV Dàn Nóng Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 34.000 BTU (5MXM100RVMV) 43.500.000đ 52.200.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin  Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CTKM25RVMV) CTKM25RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CTKM25RVMV) 3.900.000đ 4.400.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CTKM35RVMV) CTKM35RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (CTKM35RVMV) 4.200.000đ 4.800.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CTKM50RVMV) CTKM50RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CTKM50RVMV) 6.600.000đ 9.500.000đ (-31%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (CTKM60RVMV) CTKM60RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (CTKM60RVMV) 8.200.000đ 9.500.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CTKM71RVMV) CTKM71RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 1 Chiều 24.000 BTU (CTKM71RVMV) 8.400.000đ 9.700.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV) CTXM25RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CTXM25RVMV) 4.450.000đ 5.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV) CTXM35RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CTXM35RVMV) 4.750.000đ 56.000.000đ (-92%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXM50RVMV) CTXM50RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 18.000 BTU (CTXM50RVMV) 7.600.000đ 8.800.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin  Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CTXM60RVMV) CTXM60RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (CTXM60RVMV) 9.500.000đ
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CTXM71RVMV) CTXM71RVMV Dàn Lạnh Điều Hòa Multi Daikin Inverter 2 Chiều 24.000 BTU (CTXM71RVMV) 9.600.000đ 11.200.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V) FFA25RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (FFA25RV1V) 8.450.000đ 9.800.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V) FFA35RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU (FFA35RV1V) 9.400.000đ 10.900.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V) FFA50RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 18.000 BTU (FFA50RV1V) 11.000.000đ 12.800.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V) FFA60RV1V Dàn Lạnh Điều Hòa Âm Trần Cassette Multi Daikin Inverter 1 Chiều 21.000 BTU (FFA60RV1V) 12.850.000đ 14.950.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV ) CDXP25RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 9.000 BTU (CDXP25RVMV ) 7.500.000đ 8.600.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU CDXP35RVMV CDXP35RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 1 Chiều 12.000 BTU CDXP35RVMV 7.900.000đ 9.100.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV) CDXM25RVMV Dàn Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (CDXM25RVMV) 7.500.000đ 8.600.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Dàn Lạnh GiấuTrần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV) CDXM35RVMV Dàn Lạnh GiấuTrần Nối Ống Gió Multi Daikin Inverter 2 Chiều 12.000 BTU (CDXM35RVMV) 7.950.000đ 9.100.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Hãng
LOẠI DÀN
Kiểu dàn lạnh
Công Suất
LOẠI ĐIỀU HÒA

Hiện nay Công ty Cổ phần GreenAir Việt Nam nhập khẩu và bán ra thị trường những sản phẩm điều hòa Multi Daikin chất lượng tốt nhất, chính hãng, 100% bảo hành dài hạn đem niềm tin đến với người tiêu dùng an tâm về sản phẩm. Tell: 0898.257.368


Sản phẩm đã xem