Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ60EVE/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 37.500.000đ 44.700.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 32.800.000đ 38.900.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FDBNQ09MV1/RNQ09MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ09MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FDBNQ09MV1/RNQ09MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 13.300.000đ 16.700.000đ (-21%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 13.000 BTU (FDBNQ13MV1/RNQ13MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ13MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 13.000 BTU (FDBNQ13MV1/RNQ13MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 15.600.000đ 19.400.000đ (-20%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FDBNQ21MV1/RNQ21MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ21MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FDBNQ21MV1/RNQ21MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 23.400.000đ 28.800.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FDBNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Giây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ26MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FDBNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Giây (BRC4C64-9) 26.000.000đ 34.000.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDMNQ26MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 27.800.000đ 34.000.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều khiển không dây (BRC4C64-9) Daikin FDMNQ30MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều khiển không dây (BRC4C64-9) 29.900.000đ 35.200.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ140EVE/RZQ140HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 53.850.000đ 64.200.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ140EVE/RZQ140LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 52.550.000đ 62.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiên Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ125EVE/RZQ125HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiên Không Dây (BRC4C65) 49.650.000đ 59.100.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 41.100 BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ125EVE/RZQ125LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 41.100 BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 48.350.000đ 57.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ100EVE/RZQ100HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 45.600.000đ 54.300.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ100EVE/RZQ100LV1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 44.400.000đ 52.900.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBQ71EVE/RZQ71LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ71EVE/RZQ71LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBQ71EVE/RZQ71LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 38.300.000đ 45.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ50EVE/RZQS50AV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều khiển Không Dây (BRC4C65) 30.500.000đ 36.200.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 47.800 BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ140EVE/RQ140MY1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 47.800 BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 49.650.000đ 59.000.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ125EVE/RQ125MY1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 46.300.000đ 54.900.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 24.200 BTU (FBQ71EVE/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ71EVE/RQ71MV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 24.200 BTU (FBQ71EVE/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 35.500.000đ 39.900.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RQ100MY1) Điều Khiển Dây (BRC1C61) Daikin FBQ100EVE/RQ100MY1/BRC1C61 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 chiều 34.100BTU (FBQ100EVE/RQ100MY1) Điều Khiển Dây (BRC1C61) 38.800.000đ 48.900.000đ (-21%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 34.100 BTU (FBQ100EVE/RQ100MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ100EVE/RQ100MV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 34.100 BTU (FBQ100EVE/RQ100MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 40.000.000đ 47.300.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800BTU (FBA140BVMA/RZF140CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800BTU (FBA140BVMA/RZF140CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 50.200.000đ 59.700.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 47.600.000đ 56.600.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) Daikin FBA125BVMA/RZF125CYM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 46.250.000đ 55.000.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Dòng Máy
Mức Giá
Inverter - Tiết Kiệm Điện
Có Sưởi Ấm
Loại Gas
Công Suất

GreenAir Việt Nam: Bán điều hòa nối ống gió daikin chính hãng, giá rẻ nhất thị trường Việt. Liên Hệ 1900888896 để có giá chiết khấu tốt nhất.


Sản phẩm đã xem