Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ50EVE/RZQS50AV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBQ50EVE/RZQS50AV1) Điều khiển Không Dây (BRC4C65) 30.500.000đ 36.200.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ60EVE/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 37.500.000đ 44.700.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBQ71EVE/RZQ71LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ71EVE/RZQ71LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBQ71EVE/RZQ71LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 38.300.000đ 45.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ100EVE/RZQ100LV1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 44.400.000đ 52.900.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ100EVE/RZQ100HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 34.100 BTU (FBQ100EVE/RZQ100HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 45.600.000đ 54.300.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 41.100 BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ125EVE/RZQ125LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 41.100 BTU (FBQ125EVE/RZQ125LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 48.350.000đ 57.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiên Không Dây (BRC4C65) FBQ125EVE/RZQ125HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 42.600 BTU (FBQ125EVE/RZQ125HAY4A) Điều Khiên Không Dây (BRC4C65) 49.650.000đ 59.100.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ140EVE/RZQ140LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 52.550.000đ 62.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ140EVE/RZQ140HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 53.850.000đ 64.200.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 24.200 BTU (FBQ71EVE/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ71EVE/RQ71MV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 24.200 BTU (FBQ71EVE/RQ71MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 35.500.000đ 39.900.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 34.100 BTU (FBQ100EVE/RQ100MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ100EVE/RQ100MV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 34.100 BTU (FBQ100EVE/RQ100MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 40.000.000đ 47.300.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Cơ 34.100BTU FBQ100EVE/RQ100MY1+BRC4C65 FBQ100EVE/RQ100MY1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Cơ 34.100BTU FBQ100EVE/RQ100MY1+BRC4C65 40.000.000đ 47.300.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ125EVE/RQ125MY1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 42.700 BTU (FBQ125EVE/RQ125MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 46.300.000đ 54.900.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 47.800 BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) FBQ140EVE/RQ140MY1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều 47.800 BTU (FBQ140EVE/RQ140MY1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 49.650.000đ 59.000.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBA50BVMA/RZF50CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA50BVMA/RZF50CV2V/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 17.100 BTU (FBA50BVMA/RZF50CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 26.600.000đ 31.400.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA60BVMA/RZF60CV2V/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 32.800.000đ 38.900.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBA71BVMA/RZF71CV2V) Điều Khiến Không Dây (BRC4C66) FBA71BVMA/RZF71CV2V/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 24.200 BTU (FBA71BVMA/RZF71CV2V) Điều Khiến Không Dây (BRC4C66) 33.950.000đ 40.300.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 24.200BTU FBA71BVMA/RZF71CYM+BRC4C66 FBA71BVMA/RZF71CYM Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 24.200BTU FBA71BVMA/RZF71CYM+BRC4C66 35.300.000đ 42.400.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA/RZF100CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA100BVMA/RZF100CVM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA/RZF100CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 40.200.000đ 47.800.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA/RZF100CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA100BVMA/RZF100CYM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU (FBA100BVMA/RZF100CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 42.400.000đ 50.500.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA125BVMA/RZF125CVM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 43.850.000đ 52.000.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA125BVMA/RZF125CYM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU (FBA125BVMA/RZF125CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 46.250.000đ 55.000.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA140BVMA/RZF140CVM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU (FBA140BVMA/RZF140CVM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 47.600.000đ 56.600.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800BTU (FBA140BVMA/RZF140CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) FBA140BVMA/RZF140CYM/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Inverter 1 Chiều 47.800BTU (FBA140BVMA/RZF140CYM) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 50.200.000đ 59.700.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Dòng Máy
ĐẶC ĐIỂM
LOẠI ĐIỀU HÒA
GAS
Công Suất

GreenAir Việt Nam: Bán điều hòa nối ống gió daikin chính hãng, giá rẻ nhất thị trường Việt. Liên Hệ 1900888896 để có giá chiết khấu tốt nhất.


Sản phẩm đã xem