Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PF1H5/U-28PV1H5) Panasonic S-28PF1H5/U-28PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 28.000 BTU (S-28PF1H5/U-28PV1H5) 27.200.000đ 28.900.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 22.500 BTU (S-22PF1H5/U-22PV1H5) Panasonic S-22PF1H5/U-22PV1H5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 22.500 BTU (S-22PF1H5/U-22PV1H5) 22.450.000đ 24.000.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 35.000BTU (S-35PF1H5/U-35PV1H8) Panasonic S-35PF1H5/U-35PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 35.000BTU (S-35PF1H5/U-35PV1H8) 30.550.000đ 32.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 42.500BTU (S-45PF1H5/U-45PV1H8) Panasonic S-45PF1H5/U-45PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 42.500BTU (S-45PF1H5/U-45PV1H8) 31.350.000đ 33.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 51.000 BTU (S-55PF1H5/U-55PV1H8) Panasonic S-55PF1H5/U-55PV1H8 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Panasonic 1 Chiều 51.000 BTU (S-55PF1H5/U-55PV1H8) 37.450.000đ 39.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 34.000BTU FDUM100VF1/FDC100VN Mitsubishi Heavy FDUM100VF1/FDC100VN Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 34.000BTU FDUM100VF1/FDC100VN 55.450.000đ 63.600.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric PE-3EAK2R1/PU-3VAKDR2 ( Điện 1 pha ) Mitsubishi Electric PE-3EAK2R1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric PE-3EAK2R1/PU-3VAKDR2 ( Điện 1 pha ) 27.600.000đ 29.990.000đ (-8%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric 1 Chiều PE-5EAK2.TH/PU-5YAKDR2.TH (Điện 3 pha) Mitsubishi Electric PE-5EAK2.TH Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric 1 Chiều PE-5EAK2.TH/PU-5YAKDR2.TH (Điện 3 pha) 35.950.000đ 36.990.000đ (-3%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric (PE-6EAK2.TH/PU-6YAKDR2.TH) (Điện 3 pha) Mitsubishi Electric PE-6EAK2.TH Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Electric (PE-6EAK2.TH/PU-6YAKDR2.TH) (Điện 3 pha) 48.800.000đ 59.500.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ60EVE/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 19.800 BTU (FBQ60EVE/RZQS60AV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 37.500.000đ 44.700.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V/BRC4C66 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều Inverter 20.500 BTU (FBA60BVMA/RZF60CV2V) Điều Khiển Không Dây (BRC4C66) 32.800.000đ 38.900.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FDBNQ09MV1/RNQ09MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ09MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 9.000BTU (FDBNQ09MV1/RNQ09MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 13.300.000đ 16.700.000đ (-21%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 13.000 BTU (FDBNQ13MV1/RNQ13MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ13MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 13.000 BTU (FDBNQ13MV1/RNQ13MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 15.600.000đ 19.400.000đ (-20%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FDBNQ21MV1/RNQ21MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ21MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 21.000 BTU (FDBNQ21MV1/RNQ21MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 23.400.000đ 28.800.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FDBNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Giây (BRC4C64-9) Daikin FDBNQ26MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000BTU (FDBNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Giây (BRC4C64-9) 26.000.000đ 34.000.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) Daikin FDMNQ26MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 26.000 BTU (FDMNQ26MV1/RNQ26MV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C64-9) 27.800.000đ 34.000.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều khiển không dây (BRC4C64-9) Daikin FDMNQ30MV1/BRC4C64-9 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 1 Chiều 30.000BTU (FDMNQ30MV1/RNQ30MV1) Điều khiển không dây (BRC4C64-9) 29.900.000đ 35.200.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 18.000 BTU (DC-18TL22) Casper DC-18TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 18.000 BTU (DC-18TL22) 15.950.000đ 16.800.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 28.000 BTU  (DC-28TL22) Casper DC-28TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 28.000 BTU (DC-28TL22) 19.500.000đ 20.300.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 36.000BTU  (DC-36TL22) Casper DC-36TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 36.000BTU (DC-36TL22) 26.800.000đ 28.500.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 50.000BTU (DC-50TL22) Casper DC-50TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 50.000BTU (DC-50TL22) 31.950.000đ 33.800.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 30.000BTU (FDUM100VF1/FDC90VNP) Mitsubishi Heavy FDUM100VF1/FDC90VNP Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy Inverter 2 Chiều 30.000BTU (FDUM100VF1/FDC90VNP) 43.600.000đ 50.000.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ140EVE/RZQ140HAY4A/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140HAY4A) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 53.850.000đ 64.200.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) Daikin FBQ140EVE/RZQ140LV1/BRC4C65 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 2 Chiều Inverter 44.400 BTU (FBQ140EVE/RZQ140LV1) Điều Khiển Không Dây (BRC4C65) 52.550.000đ 62.600.000đ (-17%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Dòng Máy
Mức Giá
Inverter - Tiết Kiệm Điện
Có Sưởi Ấm
Loại Gas
Công Suất

GreenAir Việt Nam: Bán điều hòa nối ống gió chính hãng, giá rẻ nhất thị trường Việt. Liên Hệ 1900888896 để có giá chiết khấu tốt nhất.


Sản phẩm đã xem