Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Sắp xếp theo
Điều hòa treo tường Panasonic 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-N18VKH-8)
CU/CS-N18VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-N18VKH-8) 14.700.000đ
17.000.000đ
14%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-XPU18WKH-8)
CU/CS-XPU18WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-XPU18WKH-8) 17.250.000đ
19.950.000đ
14%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-XPU24WKH-8)
CU/CS-XPU24WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-XPU24WKH-8) 23.600.000đ
25.500.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8)
CU/CS-YZ18UKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8) 19.850.000đ
22.000.000đ
10%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter  1 chiều 17.700 BTU (CU/CS-VU18UKH-8)
CU/CS-VU18UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.700 BTU (CU/CS-VU18UKH-8) 27.000.000đ
30.765.000đ
13%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-WPU18WKH-8M)
CU/CS-WPU18WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-WPU18WKH-8M) 18.700.000đ
20.000.000đ
7%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-WPU24WKH-8M)
CU/CS-WPU24WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-WPU24WKH-8M) 25.050.000đ
27.000.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8)
CU/CS-XU18UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8) 19.800.000đ
21.200.000đ
7%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000BTU (CU/CS-Z18VKH-8)
CS/CU-Z18VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000BTU (CU/CS-Z18VKH-8) 22.800.000đ
26.000.000đ
13%

Thương hiệu
Khoảng giá
Đặc điểm
Công Suất
Loại điều hòa
Gas

Sản phẩm đã xem