Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Sắp xếp theo
Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.040 BTU (CU/CS-XPU9WKH-8) sp bán chạy
CU/CS-XPU9WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.040 BTU (CU/CS-XPU9WKH-8) 8.900.000đ
10.000.000đ
11%

(2 nhận xét)

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.900 BTU (CU/CS-XPU12WKH-8)
CU/CS-XPU12WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.900 BTU (CU/CS-XPU12WKH-8) 10.800.000đ
12.650.000đ
15%

(2 nhận xét)

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-XPU18WKH-8)
CU/CS-XPU18WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-XPU18WKH-8) 17.250.000đ
19.950.000đ
14%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-XPU24WKH-8)
CU/CS-XPU24WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-XPU24WKH-8) 23.600.000đ
25.500.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 9.000 BTU (CU/CS-YZ9WKH-8)
CU/CS-YZ9WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 9.000 BTU (CU/CS-YZ9WKH-8) 10.550.000đ
13.500.000đ
22%

(1 nhận xét)

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 12.000 BTU (CU/CS-YZ12WKH-8)
CU/CS-YZ12WKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 12.000 BTU (CU/CS-YZ12WKH-8) 12.900.000đ
15.000.000đ
14%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8)
CU/CS-YZ18UKH-8 Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8) 19.850.000đ
22.000.000đ
10%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.000 BTU  (CU/CS-VU9UKH-8)
CU/CS-VU9UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.000 BTU (CU/CS-VU9UKH-8) 14.950.000đ
16.800.000đ
12%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.600 BTU (CU/CS-VU12UKH-8)
CU/CS-VU12UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.600 BTU (CU/CS-VU12UKH-8) 17.950.000đ
20.160.000đ
11%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter  1 chiều 17.700 BTU (CU/CS-VU18UKH-8)
CU/CS-VU18UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.700 BTU (CU/CS-VU18UKH-8) 27.000.000đ
30.765.000đ
13%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.000 BTU (CU/CS-U9VKH-8)
CU/CS-U9VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.000 BTU (CU/CS-U9VKH-8) 9.400.000đ
11.500.000đ
19%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 12.000 BTU (CU/CS-U12VKH-8)
CU/CS-U12VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 12.000 BTU (CU/CS-U12VKH-8) 11.600.000đ
14.900.000đ
23%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 24.000 BTU (CU/CS-U24VKH-8)
CU/CS-U24VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 24.000 BTU (CU/CS-U24VKH-8) 25.800.000đ
28.000.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.040 BTU (CU/CS-WPU9WKH-8M)
CU/CS-WPU9WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 9.040 BTU (CU/CS-WPU9WKH-8M) 10.450.000đ
12.000.000đ
13%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.900 BTU (CU/CS-WPU12WKH-8M)
CU/CS-WPU12WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 11.900 BTU (CU/CS-WPU12WKH-8M) 12.550.000đ
15.000.000đ
17%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-WPU18WKH-8M)
CU/CS-WPU18WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 17.100 BTU (CU/CS-WPU18WKH-8M) 18.700.000đ
20.000.000đ
7%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-WPU24WKH-8M)
CU/CS-WPU24WKH-8M Mẫu 2020 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 20.800 BTU (CU/CS-WPU24WKH-8M) 25.050.000đ
27.000.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 8.700 BTU (CU/CS-XU9UKH-8)
CU/CS-XU9UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 8.700 BTU (CU/CS-XU9UKH-8) 11.050.000đ
12.810.000đ
14%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 12.000 BTU (CU/CS-XU12UKH-8)
CU/CS-XU12UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 12.000 BTU (CU/CS-XU12UKH-8) 12.850.000đ
15.650.000đ
18%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8)
CU/CS-XU18UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8) 19.800.000đ
21.200.000đ
7%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 24.000 BTU (CU/CS-XU24UKH-8)
CU/CS-XU24UKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 1 chiều 24.000 BTU (CU/CS-XU24UKH-8) 27.550.000đ
29.900.000đ
8%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 9.000BTU (CS/CU-Z9VKH-8)
CS/CU-Z9VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 9.000BTU (CS/CU-Z9VKH-8) 13.000.000đ
15.600.000đ
17%

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 12.000BTU (CU/CS-Z12VKH-8)
CS/CU-Z12VKH-8 Mẫu 2019 Điều hòa treo tường Panasonic Inverter 2 chiều 12.000BTU (CU/CS-Z12VKH-8) 15.700.000đ
17.800.000đ
12%

Thương hiệu
Khoảng giá
Đặc điểm
Công Suất
Loại điều hòa
Gas
Xuất xứ

Sản phẩm đã xem