Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 18.000 BTU (DC-18TL22) DC-18TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 18.000 BTU (DC-18TL22) 14.550.000đ 16.800.000đ (-14%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 28.000 BTU  (DC-28TL22) DC-28TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 28.000 BTU (DC-28TL22) 17.900.000đ 20.300.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 36.000BTU  (DC-36TL22) DC-36TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 36.000BTU (DC-36TL22) 24.900.000đ 28.500.000đ (-13%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 50.000BTU (DC-50TL22) DC-50TL22 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Casper 1 Chiều 50.000BTU (DC-50TL22) 30.400.000đ 33.800.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 18.000 BTU (CFC-18TL22) CFC-18TL22 Mới Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 18.000 BTU (CFC-18TL22) 14.400.000đ 16.000.000đ (-10%)
Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 28.000 BTU (CFC-28TL22) CFC-28TL22 Mới Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 28.000 BTU (CFC-28TL22) 16.900.000đ 19.400.000đ (-13%)
Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 36.000 BTU (CFC-36TL22) CFC-36TL22 Mới Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 36.000 BTU (CFC-36TL22) 23.900.000đ 25.300.000đ (-6%)
Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000 BTU (CFC-50TL22) CFC-50TL22 Mới Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000 BTU (CFC-50TL22) 29.400.000đ 30.900.000đ (-5%)
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 17000 BTU (FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5) FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 17000 BTU (FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5) 19.450.000đ 24.000.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU (FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5) FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 24.000 BTU (FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5) 24.050.000đ 26.800.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU (FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5) FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 34.000 BTU (FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5) 31.450.000đ 34.800.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 42.000 BTU (FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5) FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều 42.000 BTU (FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5) 34.200.000đ 37.200.000đ (-9%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 17.000 BTU FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 17.000 BTU FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 19.450.000đ 24.300.000đ (-20%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 34.000BTU FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5 FDUM100CR-S5/FDC100CR Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 34.000BTU FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5 31.450.000đ 39.500.000đ (-21%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 24.000BTU FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5 FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 24.000BTU FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5 24.050.000đ 26.800.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 42.000BTU FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5 FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 1 Chiều Cơ 42.000BTU FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5 34.200.000đ 40.200.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 18.000 BTU (FDUM50VF/SRC50ZSX-S) FDUM50VF/SRC50ZSX-S/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 18.000 BTU (FDUM50VF/SRC50ZSX-S) 29.900.000đ 34.800.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 34.000 BTU (FDUM100VF1/FDC100VNP) FDUM100VF1/FDC100VNP/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 34.000 BTU (FDUM100VF1/FDC100VNP) 46.800.000đ 54.600.000đ (-15%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 43.000 BTU (FDUM125VF/FDC125VN) FDUM125VF/FDC125VN/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 43.000 BTU (FDUM125VF/FDC125VN) 56.700.000đ 67.500.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 48000 BTU (FDUM140VF/FDC140VN) FDUM140VF/FDC140VN/RC-E5 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Heavy 2 Chiều Inverter 48000 BTU (FDUM140VF/FDC140VN) 59.350.000đ 70.500.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 12.000BTU 1 chiều ATNQ12GULA1 ATNQ12GULA1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 12.000BTU 1 chiều ATNQ12GULA1 16.750.000đ 18.000.000đ (-7%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 18.000BTU 1 chiều ATNQ18GTLA1 ATNQ18GTLA1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 18.000BTU 1 chiều ATNQ18GTLA1 21.100.000đ 22.000.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 24.000BTU 1 chiều ATNQ24GTLA1 ATNQ24GTLA1 Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió LG Inverter 24.000BTU 1 chiều ATNQ24GTLA1 22.150.000đ 23.000.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội
Điều hòa âm trần nối ống gió Multi LG Inverter 1 chiều 9.000BTU (AMNQ09GL1A0) AMNQ09GL1A0 Điều hòa âm trần nối ống gió Multi LG Inverter 1 chiều 9.000BTU (AMNQ09GL1A0) 7.650.000đ 9.250.000đ (-18%)
Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
Thương hiệu
GAS
LOẠI ĐIỀU HÒA
ĐẶC ĐIỂM
Dòng Máy
Công Suất

Sản phẩm đã xem