Chuyên Gia Điều Hòa & Giải Pháp Không Khí
Sắp xếp theo
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-YZ9UKH-8) Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-YZ9UKH-8) 15.990.000đ 17.000.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12VKH-8) Panasonic CU/CS-N12VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12VKH-8) 10.350.000đ 11.250.000đ (-8%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-PU9UKH-8) Panasonic CU/CS-PU9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-PU9UKH-8) 10.590.000đ 12.000.000đ (-12%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-PU12UKH-8) Panasonic CU/CS-PU12UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-PU12UKH-8) 12.890.000đ 14.253.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 9.000 BTU (CU/CS-N9UKH-8) Panasonic CU/CS-N9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 9.000 BTU (CU/CS-N9UKH-8) 8.690.000đ 8.980.000đ (-4%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12UKH-8) Panasonic CU/CS-N12UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12UKH-8) 10.990.000đ 12.320.000đ (-11%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CU/CS-N18UKH-8) Panasonic CU/CS-N18UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 18.000 BTU (CU/CS-N18UKH-8) 16.790.000đ 17.540.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-PU18UKH-8) Panasonic CU/CS-PU18UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-PU18UKH-8) 19.390.000đ 20.200.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (CU/CS-PU24UKH-8) Panasonic CU/CS-PU24UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 24.000 BTU (CU/CS-PU24UKH-8) 26.190.000đ 27.300.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-YZ9UKH-8) Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-YZ9UKH-8) 12.590.000đ 13.200.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-YZ12UKH-8) Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-YZ12UKH-8) 15.490.000đ 16.200.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8) Panasonic CU/CS-YZ18UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 2 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-YZ18UKH-8) 23.590.000đ 24.700.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-XU9UKH-8) Panasonic CU/CS-XU9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-XU9UKH-8) 12.190.000đ 12.810.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-VU9UKH-8) Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-VU9UKH-8) 15.990.000đ 16.800.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-XU12UKH-8) Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-XU12UKH-8) 14.890.000đ 15.650.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-VU12UKH-8) Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-VU12UKH-8) 19.290.000đ 20.160.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12SKH-8) Panasonic CU/CS-N12SKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 12.000 BTU (CU/CS-N12SKH-8) 9.490.000đ 11.250.000đ (-16%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8) Panasonic CU/CS-XU18UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-XU18UKH-8) 22.490.000đ 23.600.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-VU18UKH-8) Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 18.000 BTU (CU/CS-VU18UKH-8) 29.390.000đ 30.765.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 9.000 BTU (CU/CS-N9VKH-8) Panasonic CU/CS-N9VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều 9.000 BTU (CU/CS-N9VKH-8) 8.590.000đ 8.980.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-PU9VKH-8) Panasonic CU/CS-PU9VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-PU9VKH-8) 10.590.000đ 11.100.000đ (-5%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-U9VKH-8) Panasonic CU/CS-U9VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 9.000 BTU (CU/CS-U9VKH-8) 11.100.000đ 12.200.000đ (-10%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-U12VKH-8) Panasonic CU/CS-U12VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-U12VKH-8) 13.700.000đ 14.900.000đ (-9%)
Miễn phí vận chuyển bội thành Hà Nội
Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-PU12VKH-8) Panasonic CU/CS-PU12VKH-8 Điều Hòa Treo Tường Panasonic 1 Chiều Inverter 12.000 BTU (CU/CS-PU12VKH-8) 12.800.000đ 13.500.000đ (-6%)
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Mức Giá
Công suất
Có Sưởi Ấm
Inverter - Tiết Kiệm Điện
Loại Gas

Điều hòa treo tường Panasonic làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, không gây ồn, giá canh tranh, phân phối chính hãng tại Sandienmayonline.vn. Mua ngay 0898.257.368


Sản phẩm đã xem